..
MjesecInvestitorGrađevinaLokacijaProjekt
siječanj
 MIAMEDICA – ISTRA d.o.o.
SV. STJEPAN 60,
52427 LIVADE
ADAPTACIJA POSTOJEĆEG PROSTORA U ISTARSKIM TOPLICAMA  k.č.br. 1751 HOTEL DVORIŠTE I PARK k.o. ZRENJ  PROJEKT IZVEDENOG STANJA STROJARSKIH INSTALACIJA 
 veljača STAMBENO – POSLOVNA ZGRADA ZASTUPANA PO PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA DIPL. INŽ. VLADIMIR MARAS   STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
IBLEROV NEBODER
ZAGREB, IBLEROV TRG 7
k.č. br. 6082, k.o. Centar 
  PROJEKT IZVEDENOG STANJA PLINSKE KOTLOVNICE
 veljača VERONIKA MARAS
ZAGREB, IBLEROV TRG 7 
OBJEKT BRZE PREHRANE  ZAGREB, SKALINSKA 5
k.č. 1663, k.o. CENTAR 
 GLAVNI PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE
 ožujak PLAMEN d.o.o. POŽEGA 34000 POŽEGA, NJEMAČKA 36  TS 10/0,4 kV LJEVAONICA I RS NOVA PEĆ  NJEMAČKA ULICA 36, P.P. 209 34000 POŽEGA  IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
 travanj HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d., SAVSKA CESTA 32, 10000 ZAGREB   HT DRAŠKOVIĆEVA  HT DRAŠKOVIĆEVA 26, 10 000 ZAGREB

PROJEKT IZVEDENOG STANJA KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I HLAĐENJA

   travanj HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 
 MREŽNI CENTAR
ZAGREB - ŽERJAVINEC
TS 400/220/110 kV ŽERJAVINEC    PROJEKT IZVEDENOG STANJA KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I HLAĐENJA
 travanj DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
UL. GRADA VUKOVARA 284/VI ZAGREB 
ZGRADA DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO IBRIŠIMOVIĆEVA bb ZAGREB  IBRIŠIMOVIĆEVA bb ZAGREB  IZVEDBENI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
 svibanj SALESIANER MIETTEX LOTOS d.o.o. RADNIČKA CESTA 169, 10 000 ZAGREB   KOTLOVNICA SA PRATEĆIM PROSTORIMA  RADNIČKA CESTA 169, 10 000 ZAGREB  PROJEKT IZVEDENOG STANJA PARNE KOTLOVNICE 
svibanj  KAŠTIJUN d.o.o.
Forum 1, Pula 
 ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN" U PULI, ISTARSKA ŽUPANIJA  k.č. br. 3337/1 ko Pula IZVEDBENI PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I UNP-a
FAZA 1 
svibanj    KAŠTIJUN d.o.o.
Forum 1, Pula
 ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN" U PULI, ISTARSKA ŽUPANIJA  k.č. br. 3337/1 ko Pula  IZVEDBENI PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE
FAZA 1
svibanj   KAŠTIJUN d.o.o.
Forum 1, Pula 
 ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN" U PULI, ISTARSKA ŽUPANIJA  k.č. br. 3337/1 ko Pula  IZVEDBENI PROJEKT VANJSKE VODOOPSKRBE I HIDRANTSKE MREŽE
FAZA 1
  svibanj KAŠTIJUN d.o.o.
Forum 1, Pula   
 ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN" U PULI, ISTARSKA ŽUPANIJA    k.č. br. 3337/1 ko Pula   PROJEKT VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE
FAZA 3
  svibanj KAŠTIJUN d.o.o.
Forum 1, Pula   
   ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN" U PULI, ISTARSKA ŽUPANIJA  k.č. br. 3337/1 ko Pula  PROJEKT VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE
FAZA 4 
 svibanj JASENKA I IVAN MARIĆ
PIROVEC GORNJI 45,
10000 ZAGREB 
OBITELJSKA KUĆA, ŠESTINSKI KRALJEVAC  k.č.871/7, k.o.ŠESTINE  PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE 
 srpanj  PRIVATNI INVESTITOR  REKONSTRUKCIJA OBITELJSKE
KUĆE
Zagreb,  
k.č.br.1063, k.o. Trnje 
 GLAVNI PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE 
   srpanj   PRIVATNI INVESTITOR    REKONSTRUKCIJA OBITELJSKE
KUĆE
  Zagreb,  
k.č.br.1063, k.o. Trnje 
GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
srpanj ZAGREBAČKA BANKA d.d.
TRG BANA JELAČIĆA 10,
ZAGREB 
RC SISTEM SALA  ZAGREBAČKA BANKA VARAŽDIN, KAPUCINSKI TRG 5  IZVEDBENI PROJEKT HLAĐENJA SERVER SALE 
srpanj KONZUM d.d.
M. ČAVIĆA 1A, 10 000 ZAGREB
LOGISTIČKO DISTRIBUCIJSKI CENTAR - LDC KONZUM LOGISTIČKO DISTRIBUCIJSKI CENTAR - LDC KONZUM IZVEDBENI PROJEKT HLAĐENJA I REG. VLAGE U PROSTORU ZA ČUVANJE CVIJEĆA
 srpanj STJEPAN I ANKICA VINCEK SLASTIČARNICA VINCEK TOMIĆEVA 2, ZAGREB IZVEDBENI PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
 srpanj  STJEPAN I ANKICA VINCEK SLASTIČARNICA VINCEK TOMIĆEVA 2, ZAGREB T. D. ZA PRIKLJUČENJE PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE
kolovoz POLIKLINIKA IVF POLIKLINIKA IVF,  BABONIĆEVA 121, ZAGREB IZVEDBENI PROJEKT KLIMATIZACIJA IVF LABORATORIJA Sustav Clean Room
rujan ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
10150 ZAGREB, PLESO bb
ZGRADA INTERNAT 10150 ZAGREB, PLESO bb IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJA SUSTAVA PRIPREME
PTV-e U ZGRADI INTERNAT
rujan „6. MAJ“ D.O.O., TRIBJE 2, UMAG ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "DONJI PICUDO" - UMAG  GRAD UMAG GLAVNI PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA,VODOOPSKRBE I ODVODNJE
rujan ODRAZ-PRO d.o.o. ZAGREB, JAKOVA GOTOVCA  OFTAMOLOŠKA ORDINACIJA TRG FRANJE TUĐMANA 4, 10290 ZAPREŠIĆ IZVEDBENI PROJEKT KLIMATIZACIJA OPERACIJSKE SALE
listopad SALESIANER MIETTEX LOTOS d.o.o. RADNIČKA CESTA 169, 10 000 ZAGREB PRAONICA RUBLJA k.č.br. 1601/2 k.o. ŽITNJAK IZVEDBENI PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE
listopad ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
10150 ZAGREB, PLESO bb
TOPLINSKA STANICA U PUTNIČKOJ ZGRADI ZLZ - PUTNIČKA ZGRADA
10150 ZAGREB, PLESO bb
PROJEKT IZVEDENOG STANJA PRIPREMA 
PTV-e U PUTNIČKOJ ZGRADI
studeni ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
10150 ZAGREB, PLESO bb
VATROGASNA POSTAJA 10150 ZAGREB, PLESO bb IZVEDBENI PROJEKT VENTILACIJE GARAŽA VATROGASNE POSTAJE
 prosinac OPĆA BOLNICA BJELOVAR
ANTUNA MIHANOVIĆA 8, BJELOVAR
AGREGATSKO NAPAJANJE
OPĆE BOLNICE BJELOVAR
ANTUNA MIHANOVIĆA 8, BJELOVAR IZVEDBENI PROJEKT VENTILACIJE ELEKTROAGREGATSKOG POSTROJENJA I GLAVNOG AGREGATSKOG RAZVODA
Dobrodošli

Dobrodošli na internet stranice tvrtke Projekt danas d.o.o. Naša tvrtka bavi se izradom i nadzorom projekata strojarskih instalacija u graditeljstvu. Dugogodišnje iskustvo stekli smo realizacijom velikog broja projekata. Ponuđena kvalitetna i stručna rješenja za objekte različite namjene, vidljiva su iz naših referenci. Zahvaljujemo na Vašoj posjeti!

Kontaktirajte nas
Sve vezano uz direktnu komunikaciju s nama možete pronaći na stranici kontakt. .
Sjedište: Zagreb, Travnička ulica 2
Telefon +385 1 6143 829
Matični broj: 3548350
Žiro račun: 2360000-1101238162
Web: Poslovna Vizija