Javni prostori

Ovdje možete pogledati neke od naših najvažnijih projekata vezanih za kategoriju javnih prostora.

Dječji vrtić Cvitić

Ovim projektom je projektirano ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje te ventiliranje svih prostora klima komorom
Za grijanje i hlađenje projektirana je dizalica topline izvedbe zrak – voda s integriranim hidro modulom s pumpom i inercijskim spremnikom, kojom se priprema hladna ili topla vode za sustav grijanje i hlađenja.
Dizalica topline je projektirana sa sjeverozapadne strane vrtića pored sanitarnih prostorija.
Pored dizalice topline je projektirana klima komora za pripremu i izmjenu zraka u svim prostorima vrtića.
Na jugozapadnoj strani vrtića pored gospodarskog prostora je projektirana vanjska jedinica sustava za pripremu potrošne tople vode u izvedbi dizalica topline – hydro box – spremnik. Hydrobox je projektiran u prostoru spremišta pored kuhinje ispod kojeg će se ugraditi akumulacijski spremnik PTV zapremine 160 l.

Boks Velesajam

Grijanje, hlađenje i ventilacija
Za potrebe održavanja potrebnih mikroklimatskih uvjeta projektirana su dva nezavisna sustava.

SUSTAV 1
Prvi sustav je projektiran kao dvocijevni sustav za grijanje (45/40°C) i hlađenje (7/12°C) putem klima komora i ventilokonvektora.
Sustav se sastoji iz 5 inverterskih dizalica topline zrak-voda s kontinuiranom promjenom kapaciteta, pojedinačnog učina Qg= 49 kW (Tw= 45/40 °C) pri – 15°C i Qh= 65 kW kod temperature vode u isparivaču 7/12 °C i temperature okoline 35 °C. Ukupno instaliran učin vanjskih jedinica iznosi Qg=245 kW i Qh=325 kW. Jedinice su međusobno povezane te putem primarne pumpe PP opskrbljuju potrošače. Potrošači ovog sustava su dvije klima komore KK1 i KK2 i ventilokonvektori.
Veća klima komora KK1 izmjenjuje 40.000 m3/h putem 4 distributera zraka od kojih dva tretiraju natjecateljski, a dva trening zonu dvorane. Odabranom količinom i temperaturom ubacivanog zraka se održavaju temperature od 18°C zimi i 26°C ljeti. U obje zone će se postaviti osjetnik temperature i kvalitete zraka (CO2) koji će upravljati s regulacijskim rešetkama pojedine zone tj. regulirat će temperaturu u prostoru. Sustavom automatske regulacije ili ručnim preklopkama postavljenim na zidu el. prostorije, prema zahtjevima korisnika, će se odabirati koja će se zona i kada uključivati.
Odsisni ventilator komore je upravljan signalom količine ubacivanog zraka tj. odsisni ventilator prati rad tlačnog.
Radi velikog volumena dvorana odabrana je klima komora s miješajućom sekcijom. Količina vanjskog zraka će se regulirati putem signala kvalitete zraka (CO2) koji će djelovati na položaj zaklopke miješajuće sekcije. Osjetnici temperature i kvalitete zraka pojedinih zona će se postaviti na visini 3 m na zidu el. prostorije i na sjevernom zidu dvorane.
Klima komora KK2 je projektirana za ventilaciju prizemlja i kata južnog dijela građevine. Tretirani prostori su ventilacijski podijeljeni u 4 regulirane zone:

caffe i multimedijska s regulatorima vođenih osjetnikom kvalitete zraka(CO2)
dvije garderobe prizemlja vođene vremenskim ili ručnim upravljanjem.
Svi ostali prostori ventilirani KK2 komorom se ventiliraju konstantnom količinom u vremenskom programu komore.
Komora je projektirana da ne pokriva transmisijske gubitke već samo ventilacijske. Temperatura ubacivanog zraka je tijekom cijele godine oko 24°C i kliže +/- 4°C u ovisnosti o vanjskoj i zadanoj temperaturi.
CO2 osjetnici će u ovisnosti o koncentraciji u prostoru ubacivati više ili manje pripremljenog zraka, dok će se garderobe ventilirati po vremenskom programu tj. 30 min prije i poslije treninga u nominalnom kapacitetu te u ostalom radnom vremenu s 30% količine.
SUSTAV 2
Sustav 2 je projektiran za radijatorsko grijanje (60/50°C) i pripremu PTV-e. Sastoji se iz VRF/DVM vanjske jedinice u izvedbi dizalice topline i unutarnje jedinice – hydro modula. Sustav priprema toplu potrošnu vodu u spremniku zapremine 800 l na 50 °C i jednom tjedno (nedjelja 22 sata) zagrijava vodu na 65°C te putem cirkulacijske pumpe PC kompletnu instalaciju potrošne tople vode bakteriološki „čisti“.
Ako je postignuta temperatura vode u spremniku sustav se troputnim ventilom prekreće u režim radijatorskog grijanja. U režimu radijatorskog grijanja sustav klizno priprema temperaturu polazne vode u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.
U spremnik PTV-e će se dodatno ugraditi el. grijač 9 kW koji će se uključivati kada temperatura vode u spremniku padne ispod 40°C.
Klima komora KK1, vanjske jedinice sustava 1 i 2 te primarna PP i pumpa komore PK1 će se postaviti na zelenoj površini pored zapadne fasade objekta. Sva oprema će se postaviti na betonske temelje visine minimalno 20 cm, a temelji pumpi visine 30 cm od okolnog tla. Kompletna oprema i instalacije će se ograditi panelnom ogradom izrađenom od pocinčane žice sa završnim slojem poliestera.

INSTALACIJA VENTILOKONVEKTORA
Za grijanje i hlađenja prostora projektirani su ventilokonvektori kazetne izvedbe (dvocijevni sustav).
Ogrjevni medij je temperaturnog režima 45/40°C, a rashladni temperaturnog režima 7/11°C.
Medij je protusmrzavajuća mješavina etilen glikola i vode za temperature do -18°C
Cirkulacija ogrjevnog/rashladnog medija je ostvarena cirkulacijskim pumpama (radnom i rezervnom) na polaznom vodu PP te sekundarnim pumpama PF (radnom i rezervnom).
Svi ventilokonvektori su opremljeni s prolaznim ventilom neovisnim o promjeni diferencijalnog tlaka, za regulaciju protoka, diferencijalnog tlaka i temperature u krugu grijanja/hlađenja i ostalom pripadajućom armaturnom opremom (zaporni ventili).
Temperatura u pojedinim prostorima se regulira LCD termostatom koji mjeri i prikazuje temperaturu, podešava postavne vrijednosti temperature.
Regulacija ventilokonvektora je predviđena na strani zraka (promjenom brzine vrtnje ventilatora) i na stani vode (regulacijski ventil), čime upravlja zidni termostat.
Predviđeno je 8 termostata koji preko relejnih modula upravljaju s 12 ventilokonvektora.
Razvod tople i hladne vode do ventilokonvektora je projektiran iz čeličnih bešavnih cijevi izrađenih prema HRN C.B5.226 i HRN C.B5.225. spajanih autogenim zavarivanjem (kisik/acetilen). Cijevi će se nakon montaže zaštititi temeljnom bojom. Kondenzat će se odvoditi s PP (poli-propilen) cijevima prema instalaciji odvodnje. Svi ventilokonvektori su opremljeni s pumpom za kondenzat.
Sve cijevi razvoda tople/hladne vode će se izolirati toplinskom i paro-nepropusnom izolacijom debljine 13 mm.
Tlačna proba cijevne mreže, opreme, armature i ventilokonvektora će se izvršiti na tlak 5 bar u trajanju minimalno 8 sati uz demontirane sigurnosne ventile i ekspanzijske posude.
Nakon uspješno izvršene tlačne probe potrebno je provjeriti protočnost instalacije, izvršiti pražnjenje i ispiranje instalacije, te punjenje protusmrzavajućom mješavinom vode i etilen glikola (35%) na radni tlak od 2,5 bara.

RADIJATORSKO GRIJANJE
Radijatorsko grijanje je projektirano u sanitarnim prostorima, garderobama, sauni i fizioterapiji kao
dvocijevni sustav 60/50°C s prisilnom cirkulacijom vode pomoću pumpe PG.
Ogrjevna tijela su člankasti aluminijski i pločasti radijatori. Svi radijatori su s radijatorskim ventilom s termostatskom glavom u polaznom vodu, odzračnim pipcem, te ispusnom slavinom.
Regulacija temperature prostora se vrši pomoću termostatskih ventila.
Hladnu tlačnu probu cijevne mreže s radijatorima izvršiti na tlak od 5 bar u trajanju minimalno 8 sati. Provjeriti dobru protočnost instalacije, te nakon tople probe izvršiti pražnjenje i ispiranje instalacije, te punjenje iste na 2,5 bar.

PRIPREMA PTV-e
Topla potrošna voda se priprema dizalicom topline VJ s hidro modulom H. U spremniku Sa zapremine 800 l se preko vodenog zagrijača ogrjevnom vodom temperature 65°C priprema topla voda. Osjetnikom temperature se održava temperatura vode na 50°C. Jednom tjedno se kompletna količina tople vode zagrijava na 65°C tako da dizalica topline VJ s hidro modulom priprema ogrjevnu vodu na 75°C. Navedeno se uključuje po vremenskom programu u nedjelju u 22 sata. Nakon postizanja 65°C vode u spremniku, uključuje se cirkulacijska pumpa PC i radi sljedećih 30 min. Tijekom navedenih 30 min održava se temperatura vode u spremniku od 65°C, a cirkulacijska pumpa osigurava bakteriološki tretman (zaštitu od legionele) kompletne instalacije tople vode.

Tunel Burlica

Osnovni zadatak ventilacije tunela je:

 • razrijediti izgarne plinove i dim koji proizvode motorna vozila u tunelu na prihvatljivu razinu za korisnike tunela,
 • spriječiti prekomjerno zagađenje okoline tunela,
 • kontrolirati širenje dima u tunelu u slučaju požara.
  Izbor rješenja i kapacitet ventilacije ovise o:
 • duljini tunela, broju tunelskih cijevi, da li se radi o gradskom tunelu ili tunelu na otvorenom,
 • potrebnoj količini svježeg zraka za normalnu i specifičnu prometnu situaciju,
 • dozvoljenom zagađenju u okolici portala tunela ili otvora za izbacivanje tunelskog zraka,
 • sigurnosti u slučaju požara.
  Tunel “BURLICA” duljine 718.36 m-sjeverna tunelska cijev i 727.95 m-južna tunelska cijev s dvije vozne trake i jednosmjernim prometom ima projektiran uzdužni sistem ventilacije.
  Za slučaj požara instalacija ventilacije projektirana je tako da omogućava odvođenje dimnih plinova iz tunela preko jednog portala i dovod svježeg zraka preko drugog portala, čime se omogućava sigurno napuštanje ugroženog područja.
  Isto tako u slučaju nezgode, kada dođe do zastoja prometa u tunelu, instalacija osigurava dovoljnu količinu svježeg zraka uz ugašene automobilske motore.

Tunel podmurvice

Planirana prometnica se nalazi na zapadnom dijelu grada Rijeke između gradskih područja Podmurvice na sjeveru i Mlake na jugu, te između Rastočina na istoku i Krnjeva na zapadu. Osnovna zadaća državne ceste D-403 je spoj državne luke – zapadni bazen Luke Rijeka odnosno nove Zagrebačke obale s mrežom državnih cesta.  Odvijanje prometa u ovoj zoni daleko je veće od razine usluge koja se nudi na ovom prostoru, pa sadašnje stanje s ovim prometom dovodi do povremenih začepljenja i kao takvo ne odgovara današnjim pa i budućim potrebama.

Izgradnja tunela od Škurinjske Drage do Splitske obale i prometnicom D-403 je najučinkovitije rješenje za vođenje kamionskog prometa od zaobilaznice do zapadnog lučkog bazena Rijeke i industrijske zone koja je vezana na ovu prometnicu. Preko ove prometne veze ostvaruje se direktna veza za kamionski promet posredstvom zaobilaznice iz svih pravaca Zagreba, Splita, Ljubljane, Trsta i Pule. Ova prometna veza isključuje kamionski promet iz centra grada.

Realizacija ove državne ceste D-403 omogućuje prvi korak u smislu prometnog povezivanja morskog i cestovnog prometa čime se omogućuje napredak i realizacija novih gospodarskih elemenata u zoni luke Rijeka. U smislu funkcionalnosti prometnog povezivanja pojedinih dijelova grada, odnosno glavnih gradskih prometnica a riječ je o Zvonimirovoj i Osječkoj ulici, omogućen je brži protok vozila, skraćenje dužine putovanja te rasterećenje postojećeg režima prometnog povezivanja unutar gradske mreže.   

TUNEL „PODMURVICE“ predviđa se izvesti kao jednocijevni tunel  s dvosmjernim prometom dužine je 1.250 m s tri vozne trake, dvije na usponskoj strani i jedna na silaznoj strani te kontinuiranim usponom od 4,2%. Svijetli otvor tunela je polukružnog oblika sa svjetlom visinom od 8 m te svjetlom širinom od 13,4 m. Poprečni presjek tunelske cijevi je oko 86,5 m2. Kako je naprijed navedeno dionica državne ceste D-403 na kojoj se nalazi tunel Podmurvica namijenjena je prvenstveno za promet teretnih vozila iz lučkog bazena Luke Rijeka a isto tako i dobar dio prometa lakih vozila.

Tunel Učka, transformatorske stanice TS1

Za održavanje potrebnih temperaturnih uvjeta u zadanim prostorima predviđa se ugradnja sustava s tri unutarnje i jednom vanjskom jedinicom. Pored navedenog sustava ugradit će se i rezervni istog učina koji će biti potpuno neovisan o prvom. Oba sustava će se povezati preko elemenata automatskog upravljanja i regulacije tako da će se izmjenjivati, nadopunjavati i slati alarme prema korisniku ukoliko nisu zadovoljeni temperaturni uvjeti u prostoru.

Ventilatori
Sustavom odsisnih ventilatora tretirane su dvije prostorije: prostorija diesel agregata i ups uređaja te akumulatorska stanica. 
Prostor diesel agregata će se ventilirati s odsisnim ventilatorom učina 1000m3/h što odgovara cca. 5 izmjena zraka na sat. Ručnom preklopkom će se po potrebi uključivati ventilator i obavezno nakon rada agregata.
Akumulatorska stanica će se ventilirati s odsisnim ventilatorom u ATEX izvedbi učina 200m3/h što odgovara cca. 8 izmjena zraka na sat. Ručnom preklopkom, također u ATEX izvedbi će se uključivati ventilator za vrijeme punjenja akumulatora.
Sve proboje kroz granice požarnih zona potrebno je vjetrootporno brtviti.

Grijanje i hlađenje
Grijanje i hlađenje predmetnih prostora u smislu održavanja zadanih temperaturnih uvjeta će se provoditi ugradnjom MINI VRV III sustavom. Sustav je u izvedbi toplinske pumpe sastavljen iz jednog modula, namijenjen za vanjsku montažu i  zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter),  zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A. Pored navedenog sustava će se postaviti i rezervni sustav istog učina i karakteristika.
Oba sustava će se elementima automatske regulacije i upravljanja izmjenjivati u radu kao i u slučaju potrebe nadopunjavati.

Tunel Učka, Transformatorske stanice TS8

Za održavanje potrebnih temperaturnih uvjeta u SN i NN prostorima predviđa se ugradnja sustava s radnom i rezervnom  klima jedinicom u split izvedbi.
Sustav će se povezati preko elemenata automatskog upravljanja i regulacije tako da će se izmjenjivati, nadopunjavati i slati statuse prema korisniku ako nisu zadovoljeni temperaturni uvjeti u prostoru.
U prostorima transformatorskih komora će se ugraditi odsisni ventilatori koji će se uključivati kada temperatura naraste iznad zadane (35°C).

Ventilacija
Sustavom odsisnih ventilatora ventilirane su prostorije trafokomora. Ventilatori su odabrani da svojim učinom osiguraju temperaturu u prostoru do max. 40°C pri temperaturi okoline od 32°C. Ventilatori se uključuju pri temperaturi 35°C.
Prostor NN razvoda je potrebno ventilirati s obzirom na to da se u istom nalaze aku baterije. Navedena ventilacija će se ostvariti prirodnom ventilacijom ugradnjom fasadnih rešetki pri podu i pri stropu na suprotnim zidovima.

Grijanje i hlađenje
Grijanje i hlađenje predmetnih prostora u smislu održavanja zadanih temperaturnih uvjeta će se provoditi klima uređajima u split izvedbi. Sustav je u izvedbi toplinske pumpe sastavljen iz unutarnje i vanjske jedinice. 
Demontirat će se postojeće el. grijalice iz prostora trafokomore i SN razvoda.
U prostor NN razvoda će se ugraditi radna i rezervna jedinica kazetne izvedbe i postavit će se na strop u sredini prostora. Unutarnja split jedinica kazetne SLIM izvedbe s donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju na strop. Jedinica je opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 850 mm.
Vanjske jedinice će se postaviti na južnom pročelju jedna ispod druge s lijeve strane ulaznih vrata NN razvoda. Vanjska jedinica Sky Air sustava, namijenjena za vanjsku montažu – zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom,  zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. 
U prostoru SN razvoda će se ugraditi dvije (radna i rezervna) unutarnja zidna jedinica s maskom za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj ima funkciju poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta. 
Vanjske jedinice će se postaviti na zapadnom pročelju jedna pored druge iznad diesel agregata.
Vanjske jedinice split sustava, namijenjene za vanjsku montažu – zaštićene od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom,  zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.

   Hrvatsko narodno kazalište, scena

   Za održavanje potrebnih temperaturnih uvjeta u SN i NN prostorima predviđa se ugradnja sustava s radnom i rezervnom  klima jedinicom u split izvedbi.
   Sustav će se povezati preko elemenata automatskog upravljanja i regulacije tako da će se izmjenjivati, nadopunjavati i slati statuse prema korisniku ako nisu zadovoljeni temperaturni uvjeti u prostoru.
   U prostorima transformatorskih komora će se ugraditi odsisni ventilatori koji će se uključivati kada temperatura naraste iznad zadane (35°C).

   Ventilacija
   Sustavom odsisnih ventilatora ventilirane su prostorije trafokomora. Ventilatori su odabrani da svojim učinom osiguraju temperaturu u prostoru do max. 40°C pri temperaturi okoline od 32°C. Ventilatori se uključuju pri temperaturi 35°C.
   Prostor NN razvoda je potrebno ventilirati s obzirom na to da se u istom nalaze aku baterije. Navedena ventilacija će se ostvariti prirodnom ventilacijom ugradnjom fasadnih rešetki pri podu i pri stropu na suprotnim zidovima.

   Grijanje i hlađenje
   Grijanje i hlađenje predmetnih prostora u smislu održavanja zadanih temperaturnih uvjeta će se provoditi klima uređajima u split izvedbi. Sustav je u izvedbi toplinske pumpe sastavljen iz unutarnje i vanjske jedinice. 
   Demontirat će se postojeće el. grijalice iz prostora trafokomore i SN razvoda.
   U prostor NN razvoda će se ugraditi radna i rezervna jedinica kazetne izvedbe i postavit će se na strop u sredini prostora. Unutarnja split jedinica kazetne SLIM izvedbe s donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju na strop. Jedinica je opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 850 mm.
   Vanjske jedinice će se postaviti na južnom pročelju jedna ispod druge s lijeve strane ulaznih vrata NN razvoda. Vanjska jedinica Sky Air sustava, namijenjena za vanjsku montažu – zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverterskim kompresorom,  zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. 
   U prostoru SN razvoda će se ugraditi dvije (radna i rezervna) unutarnja zidna jedinica s maskom za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj ima funkciju poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta. 
   Vanjske jedinice će se postaviti na zapadnom pročelju jedna pored druge iznad diesel agregata.
   Vanjske jedinice split sustava, namijenjene za vanjsku montažu – zaštićene od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom,  zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.

   Karate Dom Sportova

   Kompletno područje zahvata je projektirano sustavom djelomične klimatizacije (ne kontrolira se vlažnost prostorija). Pored grijanja i hlađenja zrakom, pripremljenog u klima komori, u temperaturno zahtjevnijim prostorima ugradit će se i dodatni rashladno-ogrjevni sustavi.
   U garderobama je projektiran sustav podnog grijanja dok su ostali prostori koji se griju iznad 18 °C dogrijavani sustavom radijatora ili unutarnjim jedinicama PVRT sustava.
   Za potrebe hlađenja ugradit će se dizalica topline tj. projektiran je PVRT sustav (sustav s promjenjivim volumenom radne tvari). Navedeni sustav se sastoji iz vanjske i više unutarnjih jedinica. Jedna od unutarnjih jedinica je ugrađena u klima komoru dok su druge unutarnje jedinice zidne izvedbe postavljene u prostore koje treba hladiti. Svaka unutarnja jedinica ima svoj regulator kojim se samostalno upravlja.
   Za potrebe grijanja iskoristit će se postojeća toplovodna instalacija te će se sustavom podnog i radijatorskog grijanja održavati potrebna temperatura u pojedinim prostorima.
   Klima komora će se postaviti u zapadnom dijelu predmetnih prostora u prostor skladišta. Komora će ubacivati zrak pripremljen na cca. 23°C tijekom cijele godine. Prema potrebi će se prostori dogrijavati ili hladiti lokalno (radijatorima, podnim grijanjem ili unutarnjim split jedinicama). Razvod zraka je projektiran tako da će se samo na zahtjev ventilirati trening dvorane dok će se ostali prostori ventilirati u vremenski zadanim programom.
   Ventilacijski sustav je podijeljen na četiri cjeline od kojih su tri regulirane. Naime, u koliko jedna od tri dvorana nije zauzeta preklopkom pored vrata će se isključiti ventilacija. Isključivanjem ventilacije šalje se signal 0 V na regulator RZ koji zatvara zaklopku.
   Zatvaranjem zaklopke mijenja se karakteristika ventilacijskog razvoda te ventilatori u komori u ovisnosti o promjeni tlaka (dp) prilagođavaju broj okretaja novoj karakteristici ventilacijskog razvoda. Ukratko, ventilatori komore su frekventno regulirani u ovisnosti o diferencijalnom tlaku u ventilacijskom razvodu. Imamo tri dvorane koje se mogu „isključiti“ iz sustava dok ostali dio radi prema vremenskom programu tj. prema vremenskom programu komore.
   Za potrebe ventilacije prostora za smještaj seminarista (apartman), obzirom da nema otvora prema okolini, projektiran je sustav za ventilaciju s rekuperatorom topline. Koristeći toplinu zraka iz prostora zagrijavat će se filtriran vanjski zrak te će se tako pripremljen ubacivati u apartman. Rekuperator radi po zadanom vremenskom programu ili se ručno uključuje i isključuje.
   Razvod vodoopskrbe do potrošača će se izvesti spajanjem na postojeće podrumske instalacije tople, hladne i recirkulirajuće vode. Kompletan razvod će se toplinski izolirati. Pored postojećeg ventilacijskog okna će se izaći s instalacijom vodoopskrbe te će se ugraditi ventili i za predmetni prostor.
   Instalacija odvodnje će se izraditi spajanjem na postojeću temeljnu odvodnju koja će se prema potrebi zamijeniti te prilagoditi novim potrebama.
   Sve instalacije oborinske odvodnje kroz područje zahvata će se radi vidljive dotrajalosti zamijeniti.

   Hotel Barbariga

   Za potrebe grijanja i hlađenja projektirane su dvije dizalice topline zrak – voda, koje će pripremati ogrjevnu (55/50°C) i rashladnu (7/12˙C) vodu koja će putem klima komora, ventilokonvektora i instalacija podnog grijanja (Wellness, bazen) grijati, odnosno hladiti prostore. Otpadna (kondenzatorska) toplina će se koristiti za grijanje i pripremu PTV. Pored navedenih ugradit će se i zasebna dizalica topline za povišenje temperature potrošne tople vode za potrebe kuhinje.
   Dizalice topline će se postaviti na predviđen temelj na istočnoj strani parcele pored strojarnice.
   Energetsko postrojenje se sastoji od tri dizalice topline od kojih su dvije u izvedbi s iskorištenjem otpadne topline i jedna za povišenje temperature potrošne tople vode za potrebe kuhinje.
   Ukupno instalirani ogrjevni učin iznosi 2 x 276 = 552 kW (55/50°C) + 25 kW (70/60°C), a rashladni 2 x 337,5 = 674 kW (7/12°C). Osim navedenog pri rashladnom opterećenju moguće je koristiti i otpadnu toplinu s kondenzatora u iznosu od max. 2 x 408,8=817,6 kW (55/50°C) za potrebe zagrijavanja PTV i / ili grijanje bazenske vode.
   U smislu povećanja energetske efikasnosti dizalica toplina, otpadni zrak iz klima komora će se odvoditi preko dizalica topline kako bi stvorio povoljniju mikro klimu i povećao efikasnost dizalica.
   U podrumu će se formirati strojarnica.
   Strojarnica je površine oko 300 m2 i u nju bi se smjestila kompletna strojarska oprema, sve klima komore, dobavni ventilatori kuhinja te kompletna oprema i uređaji za pripremu PTV-e.
   S istočne strane hotela, s južne strane ulaza u strojarnicu je projektiran mali podzemni spremnik UNP-a zapremine 4850 l. Plin se koristi za potrebe kuhinje.
   Na opskrbnoj cijevi plina nakon prvog i drugog regulatora tlaka, i glavnog zapornog ventila je projektiran el. magnetski ventil koji će se otvarati samo u slučaju kada se potvrdi rad ventilacije kuhinje (nape iznad plinskih uređaja).
   Nakon uključenja ventilatora nape, te potvrdom rada ventilacije krilnom sklopkom otvorit će se elektromagnetski ventil plina. Sva plinska trošila kuhinje moraju na sebi imati sigurnosne ventile koje u slučaju istjecanja plina ili povišenja temperature zatvaraju tok plina.
   Spremnik zapremine 4850 l će se nadopunjavati iz autocisterne najviše šest puta godišnje tj. svaka 2 mjeseca.
   Na krovu hotela će se postaviti odvodni ventilatori kuhinja, dok će se na krov restorana postaviti odvodni ventilatori napa restorana.
   Na svim prodorima ventilacijskih kanala kroz granice požarnih sektora će se ugraditi protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 min. Svi strojarski prodori na granicama sektora će se zaštititi s vatrootpornim brtvljenjem iste vatrootpornosti kao zid / strop / pod kroz koji prolaze instalacije.
   Grijanje i hlađenje prostora je predviđeno ventilokonvektorima.
   U smještajnom dijelu su projektirani ventilokonvektori podstropne izvedbe koji će se ugraditi u strop predsoblja iznad garderobnog ormara s dovodnom rešetkom prema sobi i usisnom koja će se postaviti kao revizijski otvor.
   U javnim prostorima su projektirani četverocijevni ventilokonvektori cassetne izvedbe.
   Ventilacija smještajnog dijela predviđena je odvodnim ventilatorima. Ventilator će se ugraditi u spušteni strop s odvodnim ventilima u tuš kabini i WC-u. Nadoknada zraka je predviđena preko prozora.
   Hodnici smještajnog dijela će se prirodno ventilirati otvaranjem prozora.
   Svi javni prostori se ventiliraju klima komorama učinom u ovisnosti o namjeni.
   Za grijanje prostora bazena i svih prostora u spa centru se predviđa instalacija podnog grijanja.Priprema potrošne tople vode se predviđa dizalicama topline izvedbe s iskorištavanjem otpadne topline koje bi u akumulacijskim spremnicima (8000 l) zagrijavale vodu na 53°C.
   Za potrebe kuhinje predviđa se dogrijavanje zasebnom dizalicom topline koja bi pripremljenu vodu dogrijavala na 60°C.
   Antibakterijska zaštita ukupne količine potrošne tople vode se obavlja kompaktnim sustavom za doziranje i kontinuiranu proizvodnju otopine klor dioksida iz klorovodične kiseline i natrijeva klorita. Navedeni uređaj će se spojiti na ulazni cjevovod hladne vode u spremnike te će automatski dozirati otopinu.

   Hotel Vitality

   Za potrebe grijanja i hlađenja građevine predviđa se ugradnja dizalica topline zrak – voda, koje će pripremati ogrjevnu (45/40°C) i rashladnu (7/12˙C) vodu koja će putem klima komora, ventilokonvektora i instalacija podnog grijanja (spa centar, bazen) grijati, odnosno hladiti prostore. Otpadna (kondenzatorska) toplina će se koristiti za grijanje i pripremu PTV.
   Dizalice topline će se postaviti na predviđen temelj na jugoistočnoj strani parcele.
   U vrijeme manje potrebe za grijanjem ili hlađenjem koristit će se manje dizalice topline koje su u izvedbi za iskorištavanje otpadne topline. Energetsko postrojenje se sastoji od tri dizalice topline od kojih su dvije u izvedbi s iskorištenjem otpadne topline
   Ukupni ogrjevni učin iznosi 476 kW (45/40°C), a rashladni 460 kW (7/12°C).
   U smislu povećanja energetske efikasnosti dizalica toplina otpadni zrak iz klima komora KK1 i KK2 će se izbacivati po dizalicama kako bi stvorio povoljniju mikro klimu i povećao efikasnost dizalica.
   U suterenu će se formirati strojarnica i pumpna stanica.
   Strojarnica se predviđa površine oko 90 m2 i u nju bi se smjestili spremnici PTV, plinski uređaj za grijanje PTV-a, primarni razdjelnik i sabirnik s primarnim pumpama te spremnici ogrjevne i rashladne energije te klima komore KK1 i KK2 i tlačni ventilator kuhinje. Osim navedenog postavit će se dva energetska spremnika H + G izmjenjivači IT1 i IT2, pumpe te plinski zidni kotao PU za podizanje temperature sanitarne vode za potrebe kuhinje.
   U pumpnu stanicu će se postaviti ogrjevno-rashladni razdjelnici i sabirnici sa sekundarnim pumpama
   S jugo-istočne strane hotela, pored ulaza u gospodarsko dvorište se predviđa postaviti mali podzemni spremnik UNP-a zapremine 4850 l. Plinom bi se opskrbljivala kuhinja restorana i poslovnog prostora kao i plinski zagrijač kojim bi se podizala temperatura PTV-a za potrebe kuhinje hotela (65°C) i vršio antibakterijski tretman pitke vode.
   Plinski zagrijač učina do 49 kW će se postaviti u strojarnicu pored ulaznih vrata te će se zrakodimovodnom cijevi povezati sa slobodnim prostorom.
   Na opskrbnoj cijevi plina će se ugraditi dva plinomjera te će se u kuhinje ugraditi el. magnetski ventil koji će se otvarati samo u slučaju kada se potvrdi rad prisilne ventilacije kuhinje.
   Nakon uključenja ventilatora nape, te potvrdom rada ventilacije krilnom sklopkom otvorit će se elektromagnetski ventil plina. Sva plinska trošila kuhinje moraju na sebi imati sigurnosne ventile koje u slučaju istjecanja plina ili povišenja temperature zatvaraju tok plina.
   Spremnik zapremine 4850 l će se nadopunjavati iz autocisterne najviše dva puta godišnje.
   Na krovu smještajnog dijela će se postaviti rekuperacijska komora za ventilaciju smještajnog dijela hotela te odsisni ventilatori kuhinja.
   Na svim prodorima ventilacijskih kanala kroz granice požarnih sektora će se ugraditi protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 min. Svi strojarski prodori na granicama sektora će se zaštititi s vatrootpornim brtvljenjem iste vatrootpornosti kao zid / strop / pod kroz koji prolaze instalacije.
   U strojarnicu bazena će se postaviti klima komora bazena dok bi se komora za ventilaciju kongresne dvorane postavila na otvoreno sa zapadne strane dvorane.
   Grijanje i hlađenje prostora je predviđeno ventilokonvektorima.
   U smještajnom dijelu su projektirani ventilokonvektori podstropne izvedbe koji će se ugraditi u strop predsoblja sa strujnom rešetkom prema sobi i usisnom koja će se postaviti kao revizijski otvor.
   U javnim prostorima su projektirani četverocijevni ventilokonvektori cassetne izvedbe. Zahtjevom investitora kupaonice smještajnog dijela se neće dodatno grijati već će se predvidjeti el. priključak za el. radijatora učina 500 W.
   Ventilacija smještajnog dijela predviđena je rekuperatorskom komorom koja svaku sobu ventilira sa 100 m3/h. Hodnici smještajnog dijela su također ventilirani.
   Svi javni prostori se ventiliraju klima komorama učinom u ovisnosti o namjeni.
   Za grijanje prostora bazena i svih prostora u spa centru se predviđa instalacija podnog grijanja.
   Priprema potrošne tople vode se predviđa dizalicama topline izvedbe s iskorištavanjem otpadne topline koje bi u akumulacijskim spremnicima (6000 l) zagrijavale vodu na 43-45°C.
   Za potrebe kuhinje predviđa se dogrijavanje plinskim uređajem koji bi pripremljenu vodu dogrijavao na 60°C. Navedenim plinskim uređajem bi se vršila i antibakterijska zaštita ukupne količine potrošne tople vode.

   DCIM\100MEDIA\DJI_0042.JPG

   Dvorac Crna Mlaka

   Strojarski sustav za održavanje potrebnih temperaturnih uvjeta je projektiran instalacijom ventilokonvektora spojenih na dizalice topline. Za potreban učin projektirane su tri dizalice topline s odvojenim hidroboksovima spojenih na hidrauličku skretnicu. Ukupno projektiran učin grijanja (45/40°C) i hlađenja (7/12°C) iznosi Qg/h =120/115 kW (pri -18°C; 85% rh tj. 35°C 45% rh stanja okoline) što se ostvaruje s tri paralelno spojene dizalice topline.
   Projektirani su ventilokonvektori parapetne tanke (13 cm) izvedbe s integriranim regulacijsko upravljačkim elementima s mogućnošću povezivanja na centralni nadzorno upravljački sustav.
   Priprema potrošne tople vode je projektirana s dizalicom topline učina 11 kW (50/45°C) pri – 18°C i 85% rh stanja okoline spojena na 500 l spremnik.
   Za ventilaciju predavaonica su projektirane tri rekuperacijske jedinice učina po 1000 m3/h čime se dovodi oko 30 m3/h vanjskog zraka po osobi.
   Sve kupaonice i sanitarni čvorovi bez prozora se mehanički ventiliraju odvodnim ventilatorima spojenim na preklopku rasvjete.